Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. W związku ze świadczeniem naszych usług, Twoje dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu. Twoje dane osobowe traktujemy z należytą starannością i zapewniamy ich ochronę. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, zmianie, zniszczeniu lub utracie danych osobowych, nieuprawnionemu ich przekazaniu innemu nieuprawnionemu podmiotowi lub innemu niewłaściwemu wykorzystaniu. Niniejszą Politykę prywatności ustalamy z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także różnych prawdopodobnych i różnych poważnych zagrożeń dla praw i wolności osób fizycznych. W tym celu korzystamy z elektronicznych środków ochrony oraz fizycznej ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE, chcielibyśmy przekazać Ci informacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą politykę prywatności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Kto jest administratorem danych osobowych

Twoje dane osobowe są gromadzone przez:

Ads online, s.r.o.

IR: 05509921

Zahradni 247, 250 68 Rez, Republika Czeska

C 264901 zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Pradze

Adres e-mail do kontaktu: support@letakyslev.cz

Z punktu widzenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mamy status operatora.

 

Jakie dane zbieramy

Gromadzimy następujące dane osobowe:

Powiadomienie o nowej gazetce: adres e-mail.

 

Powód i cel gromadzenia danych

Powiadomienie o nowej gazetce: wymagamy Twojej zgody, abyśmy mogli powiadamiać Cię o nowych ofertach.

Komentarze: wymagamy Twojej zgody, abyśmy mogli wyświetlić Twój komentarz, jednocześnie chroniąc się przed spamem.

 

Jak długo przechowujemy dane

Subskrypcja newslettera: dane przechowywane są 5 lat lub do momentu rezygnacji z subskrypcji.

Dane przetwarzane są przez:

Reklamy online, s.r.o.

IR: 05509921

Zahradni 247, 250 68 Rez, Republika Czeska

C 264901 zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Pradze

Adres e-mail do kontaktu: support@letakyslev.cz

 

Polityka cookies

Nasza witryna stosuje tzn. Ciasteczka - pliki cookies. Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, mierzymy na przykład, jak długo pozostajesz na stronie i z której strony przechodzisz na naszą. Używamy plików cookies do mierzenia ruchu w witrynie i dostosowywania wyświetleń witryny, co wykorzystujemy do poprawy jej funkcjonowania.

Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookies w przeglądarce.

Używamy plików cookies pochodzących od Google Analytics.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikom

Masz prawo do wglądu, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, w jakim zakresie, na jak długo i kto ma do nich dostęp.

Możesz poprosić o korektę lub usunięcie swoich danych.

Możesz poprosić o zaprzestanie otrzymywania subskrypcji - możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku w stopce dowolnego e-maila.

 

Zgłaszanie naruszenia przetwarzania danych osobowych

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa, skontaktuj się z nami.

Adres e-mail: support@letakyslev.cz

Możesz także skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje na temat urzędu i procedury składania skarg można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 10.05.2018.